ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΗΜΕΔ) – Eσωτερική οδοποιία και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ομηρούπολης

Στοιχεία Προκήρυξης