ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ

Στοιχεία Προκήρυξης