ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ – «Θερμομονωτική θωράκιση κελύφους Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου – Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση “ξενώνων” Ιωνικού κολυμβητηρίου»

Στοιχεία Προκήρυξης