ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ – Τσιμεντοστρώσεις-Σήμανσηκαι ασφάλιση στους αγροτικούς δρόμους Χωρίδια Καρυών, Λιβάδα Κλειδούς, Ξερόκαμπος Αυγωνύμων και Κριθαριές Σιδηρούντας

Στοιχεία Προκήρυξης