Ανακοίνωση – Μελέτη προσθήκης κατ’ επέκταση στο δημοτικό σχολείο Θυμιανών

Στοιχεία Προκήρυξης