Ανακοίνωση για Διακήρυξη Εκμίσθωσης Παραλίας των Γλάρων

Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου Α.Ε. ανακοινώνει το εξής:

Μετά από την διαπίστωση ύπαρξης σφάλματος στο κείμενο της Διακήρυξης για απλή χρήση αιγιαλού στην περιοχή των Γλάρων Δήμου Χίου, η δημοπρασία που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 09 Ιουνίου 2016 αναβάλλεται για τις 21 Ιουνίου 2016. Oρθή επανάληψη της ως άνω διακήρυξης με τους όρους της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί αύριο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (chioscity.gr), σε τοπική εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας της Χίου & θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.