Ανακοίνωση Μονομετοχικής Α.Ε.

Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων ΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να αναθέσει σε μηχανικούς την παροχή στοιχείων που αφορούν τη δημοτική ακίνητη περιουσία. Κάθε μηχανικός θα αναλάβει μια περιφέρεια όπως αυτή ορίζεται από το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Λάδης 1, 2ος όροφος. Πληροφ. στο 2271350824 κ. Ανθή Τσουκάλου