Ανακοίνωση για πρόσκληση ΠΕ Νομικών στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας