ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΒΝΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ (ΣΟΧ 2/2023) 29/6/2023

Στοιχεία Προκήρυξης