Ανακοίνωση σοχ 1/2022 για προσληψη προσωπικου ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

Στοιχεία Προκήρυξης