ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΡΟΜΗΝΑ.

Στοιχεία Προκήρυξης