Ανακοίνωση της ΚΕΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου και δήμων