Ανακοίνωση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Χίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Τμήμα Εσόδων Δ. Χίου ανακοινώνεται:
Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Απόφασης υπ’ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/ΦΕΚ4829/2.11.2020 Τεύχος Β’, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο τρόπος λειτουργίας θα έχει ως εξής:
• Για πληρωμή κλήσεων ΚΟΚ μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2271351733.
• Για τις νέες ηλεκτροδοτήσεις & διαχωρισμούς παροχών ρεύματος μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2271351729.
• Για το Δημοτικό Φόρο και τα Τέλη Παρεπιδημούντων, μόνο ηλεκτρονικά στο email: esoda@chios.gov.gr, θα υποβάλλονται:
1. Η σχετική δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη)
2. Το έντυπο του ΦΠΑ (Φ2)
3. Το καταθετήριο τραπέζης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνήσετε στο 2271351729.
• Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: esoda@chios.gov.gr .
Απαραίτητα θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτές, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον αιτούντα ή το συμβολαιογράφο του καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα αποστέλλεται η βεβαίωση μετά την έκδοσή της.

Όλα τα σχετικά με το Τμήμα Εσόδων έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.chios.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική σελίδα > Ανοικτή διακυβέρνηση > Οικονομικά στοιχεία > Τμήμα Εσόδων

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ