ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά (protokollo @chios.gov.gr), πληροφορίες κ. Ειρήνη Μορτάκη & κ. Γεώργιο Ντόσκα (τηλ. Επικοινωνίας 2271350817 & 2271350887).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02/07/2022 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/07/2022.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2_2022 6Κ89ΩΗΝ-ΨΨ0 (2).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.doc
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2022 ΨΡ1ΖΩΗΝ-ΛΤΛ (1).docx
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.doc
ΥΔ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.doc
ΥΔ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.doc
ΥΔ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.doc
ΥΔ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ.doc
ΥΔ ΠΕΡΙ ΜΗ απασχολησης το τελευταιο (12 μηνο).doc
ΥΔ ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ.doc
ΥΔ ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ.doc

Στοιχεία Προκήρυξης