Ανακοίνωση

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους δημότες ότι προτίθεται να διαθέσει, σε όσους το επιθυμούν, ποσότητα αλέσματος ( τεμαχισμένα κομμάτια κλαδιών και φύλλων ) από τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή του Κοφινά.

Το άλεσμα, φυτικά υπολείμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες ως:

  • Υλικό εδαφοκάλυψης σε παρτέρια για την αποτροπή ανάπτυξης ζιζανίων, απαιτείται ένα πάχος τουλάχιστον 8 εκατοστών στην επιφάνεια του εδάφους.
  • Εμπλουτιστικό του εδάφους σε οργανική ουσία, με την ενσωμάτωσή του σε αυτό με φρέζα ή άλλο καλλιεργητικό εργαλείο.
  • Εδαφοβελτιωτικό, με την μετατροπή του σε κομπόστ  μετά την παρέλευση κάποιων μηνών παραμονής του σε σωρό επί του χώματος.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τον κ. Γεραζούνη Παντελή στο τηλ:6932482171. Ώρες:  Καθημερινά από τις 07:00-13:00 εκτός Σαββατοκύριακου .