Ανάμεσα στις προτάσεις του Δημάρχου Χίου στην ΚΕΔΕ

Ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς συμμετείχε σήμερα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συζητηθούν οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς, επίσης και το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις.

Ο Δήμος Χίου έχει, ήδη, υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις». Ανάμεσα στις προτάσεις που κατέθεσε συμπεριλαμβάνεται η προσθήκη άρθρου για τη νομιμοποίηση έργων σε αιγιαλό και παραλία (κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 145 για την Κέρκυρα).

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Χίου έχει στείλει στο ΥΠ.ΕΣ. κείμενο νομοθετικής ρύθμισης και ότι ο Δήμαρχος Χίου Μανώλης Βουρνούς έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις για το θέμα, στο αρμόδιο Υπουργείο, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να νομιμοποιήσουν με σύντομες διαδικασίες, έργα τα οποία αποδεδειγμένα είναι κοινής ωφέλειας (για παράδειγμα, Πετροκάραβο, Αφανής Ναύτης).

Επίσης, πρότεινε την προσθήκη άρθρου στο παραπάνω σχέδιο Νόμου, που να ορίζει ότι επιτρέπεται η οδήγηση ασθενοφόρων (ή εν γένει κρατικών – δημοσίων αυτοκινήτων) από εθελοντές. Υπενθυμίζεται ότι και για αυτό το θέμα, ο Δήμαρχος Χίου έχει στείλει στο ΥΠ.ΕΣ. κείμενο νομοθετικής ρύθμισης και έχει πραγματοποιήσει σχετικές συναντήσεις, για να μπορούν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, όπως είναι η Αμανή.