ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 48/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2023

Στοιχεία Προκήρυξης