Ανανέωση Ειδικής Κάρτας Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ανανέωσης της Ειδικής Κάρτας
Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων θα είναι έως και την Παρασκευή 26
Ιανουαρίου 2024.
Για έκδοση Κάρτας Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων παρακαλώ να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2271351623 & 2271351610
Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου Αρμόδιος Υπάλληλος Αξιώτη Αγλαΐα τηλέφωνο 2271351623.