Ανάρτηση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουλίου 2020