Ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος που αφορά στην οριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρου Αγιασμάτων

Στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Χίου, έχει αναρτηθεί τοπογραφικό διάγραμμα που αφορά στην οριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρου Αγιασμάτων δημοτικής ενότητας Αμανής,  και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της προτεινόμενης οριοθέτησης του ρέματος (ημερομηνία ανάρτησης 29/03/2021).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2.3 του Ν. 4258/14 ο Δήμος Χίου θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος σε επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ