Αναστήλωση Μύλου Θολοποταμίου Ανέμωνα

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2013, αποφασίσθηκε η ψήφιση πίστωσης μελέτης (στατική, αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική, τοπογραφική), για την «Αναστήλωση Μύλου Θολοποταμίου Ανέμωνα», ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, με ποσό 18.600 ευρώ και πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Επίσης εγκρίθηκε η πίστωση της Μελέτης για την “Αναστήλωση Μύλου Καλλιμασιάς Ανέμωνα”, ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου, με ποσό 18.600 ευρώ από ΣΑΤΑ.

To συγκεκριμένο έργο έχει προταθεί για ένταξη στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ)

Από το γραφείο τύπου