Ανάθεση από το Δήμο τριων μελετών

Σε έκτακτη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου αποφάσισε την ανάθεση 3 μελετών, υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κατασκευή των αναγκαίων έργων στις περιοχές, που επλήγησαν από την πυρκαγιά, με στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Το κόστος των συγκεκριμένων μελετών, ύψους 80.000 ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χίου και η σύνταξή τους θα γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Για τη σύνταξη των μελετών θα συμβάλει και ο στρατός με 4 εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι έφθασαν σήμερα στη Χίο και θα παραμείνουν για 10 μέρες.

Από το γραφείο τύπου