Ανάθεση εργασίας για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα ακίνητα του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11.30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/02/2016