Ανάθεση σε ιδιωτικό αερομεταφορέα την εκτέλεση έκτακτων ναυλωμένων πτήσεων για την γραμμή Αθήνα – Χίο – Σάμο – Αθήνα σε μια πτήση