Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού χρόνου ομιλίας μέσω ειδικού προγράμματος κινητής τηλεφωνίας & δεδομένων.

Στοιχεία Προκήρυξης