Ανάθεση υπηρεσίας για εκπαιδευτικές δράσεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ “ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/05/2021

Προυπολογισμός:

362,70 ευρώ