Ανάθεση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου για το 2022

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/02/2022

Προυπολογισμός:

2000,00