Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/01/2023
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

264.957,25

Συνημμένα Αρχεία