«Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού παραλιακού μετώπου Καρφά – Μέγα Λιμνιώνα»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/01/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

394.875,00 €

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

23/01/2023
και ώρα: 17:00