Αναβολή δημοπράτησης για την εκμίσθωση ακινήτου – έκτασης στην περιοχή Έσω Κήπος

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την αναβολή της προγραμματισμένης για 16/3/2015 δημοπράτησης του ακινήτου– έκτασης στην περιοχή Έσω Κήπος, Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Συκούση Δ.Ε. Καμποχώρων.

Η αναβολή γίνεται κατόπιν αιτήματος του Τοπικού Συμβουλίου κοινότητας Αγ. Γεωργίου Συκούση (Πρακτικό ΑΠ 95/11-3-2015) στο οποίο επίσης αιτείται η εξαίρεση από τη δημοπράτηση της πηγής του ακινήτου η οποία τροφοδοτεί την κοινότητα.

Νέα δημοπράτηση θα οριστεί μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερα