Αναζήτηση διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου

Ο Δήμος Χίου ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου, προκειμένου να υποβάλει πρόταση για την απόκτησή του σε σχετική πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ/Πράσινο Ταμείο (http://www.prasinotameio.gr). Η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, εφ’ όσον η πρόταση εγκριθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€. Επίσης, η αξία ενδεχόμενης αγοράς του ακίνητου δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, ούτε την εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή.

Η πρόταση του Δήμου Χίου θα είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες που θα κατατεθούν, δεδομένου ότι οι συνολικά διατιθέμενοι πόροι για όλη την Ελλάδα είναι 3.430.000€.
Ο Δήμος Χίου ενδιαφέρεται πρωτίστως για κτήριο που βρίσκεται σε κεντροβαρικό σημείο της πόλης της Χίου. Σκοπός της απόκτησης του κτηρίου είναι να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση κοινωνικής ή πολιτιστικής ή διοικητικής, κτηριακής υποδομής. Δεν είναι επιλέξιμα ακίνητα που ανήκουν σε διατηρητέα κτήρια κυριότητας του δημοσίου ή /και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Για τη συγκρότηση μιας ανταγωνιστικής πρότασης του Δήμου Χίου στην τελική επιλογή ακινήτου θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ των άλλων, η θέση του ακινήτου, το μέγεθος του, η κατάσταση διατήρησης, ο αστικός του περίγυρος, η σχέση της τιμής απόκτησης σε σχέση με την εμπορική του αξία, ο περιβάλλων χώρος του, η προσαρμοστικότητα της διαμόρφωσης των χώρων του, τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, η προσπελασιμότητά του, η γειτνίασή του με άλλες λειτουργίες της πόλης, οι αξίες που διαμορφώνουν τον διατηρητέο χαρακτήρα του, καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των σκοπών για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Δήμος.
Ο Δήμος Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες που διαθέτουν διατηρητέο ακίνητο ή νεώτερο μνημείο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει τη βάση μιας ισχυρής προτάσεως του Δήμου Χίου προς το Πράσινο Ταμείο να υποβάλλουν αίτηση, έως τις 19 Δεκεμβρίου 2014, στην Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου (Οινοπίωνος 1, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2271351614, email: programmatismos@chios.gov.gr), από όπου και μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το ΦΕΚ κήρυξης του διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου, καθώς και από στοιχεία που θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση εικόνας για το ακίνητο (ενδεικτικά: τοπογραφικό, σχέδια, αντικειμενική αξία, τιμή προσφοράς, ιστορικό, κλπ.)

Από το Γραφείο Τύπου