Αναζήτηση διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου

Ο Δήμος Χίου ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου, προκειμένου να υποβάλει πρόταση για την απόκτησή του σε σχετική πρόσκληση του ΥΠΕΧΩΔΕ/Πράσινο Ταμείο (http://www.prasinotameio.gr).

Η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, εφ’ όσον η πρόταση εγκριθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000€. Επίσης, η αξία ενδεχόμενης αγοράς του ακίνητου δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντικειμενική του αξία, ούτε την εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή. Η πρόταση του Δήμου Χίου θα είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες που θα κατατεθούν, δεδομένου ότι οι συνολικά διατιθέμενοι πόροι για όλη την Ελλάδα είναι 3.430.000€.

Ο Δήμος Χίου ενδιαφέρεται πρωτίστως για κτήριο που βρίσκεται σε κεντροβαρικό σημείο της πόλης της Χίου. Σκοπός της απόκτησης του κτηρίου είναι να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση κοινωνικής ή πολιτιστικής ή διοικητικής, κτηριακής υποδομής. Δεν είναι επιλέξιμα ακίνητα που ανήκουν σε διατηρητέα κτήρια κυριότητας του δημοσίου ή/και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Για τη συγκρότηση μιας ανταγωνιστικής πρότασης του Δήμου Χίου στην τελική επιλογή ακινήτου θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ των άλλων, η θέση του ακινήτου, το μέγεθος του, η κατάσταση διατήρησης, ο αστικός του περίγυρος, η σχέση της τιμής απόκτησης σε σχέση με την εμπορική του αξία, ο περιβάλλων χώρος του, η προσαρμοστικότητα της διαμόρφωσης των χώρων του, τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, η προσπελασιμότητά του, η γειτνίασή του με άλλες λειτουργίες της πόλης, οι αξίες που διαμορφώνουν τον διατηρητέο χαρακτήρα του, καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των σκοπών για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Δήμος.
Ο Δήμος Χίου, μετά και από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/12/2014, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες που διαθέτουν διατηρητέο ακίνητο ή νεώτερο μνημείο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει τη βάση μιας ισχυρής προτάσεως του Δήμου Χίου προς το Πράσινο Ταμείο και δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα αίτηση, να την υποβάλλουν, έως την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014, στην Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου (Οινοπίωνος 1, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2271351614, email: programmatismos@chios.gov.gr), από όπου και μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το ΦΕΚ κήρυξης του διατηρητέου κτηρίου ή νεώτερου μνημείου, καθώς και από στοιχεία που θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση εικόνας για το ακίνητο (ενδεικτικά: τοπογραφικό, σχέδια, αντικειμενική αξία, τιμή προσφοράς, ιστορικό, κ.λπ.).

Από το Γραφείο Τύπου