Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Ιωνίας, Μαστιχοχωρίων 2016

Στοιχεία Προκήρυξης