Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Καρδαμύλων από 1-7-2018 εως 30-6-2019

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/06/2018
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

5.000,00