Αντικατάσταση λαμπτήρων Βόρειας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης