Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού παραλίας Λιθίου

Λιθί

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού παραλίας Λιθίου» προϋπολογισμού 264.423,83€.

Στις φωτογραφίες φαίνεται η πορεία εξέλιξης του έργου.

Από το γραφείο τύπου

Λιθί