ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ).

Στοιχεία Προκήρυξης