Αντιπυρική προστασία οικιστικών περιοχών(καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων)

Στοιχεία Προκήρυξης