Ανύψωση Προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Για Εργασίες Συντήρησης Ψηλών Δέντρων έτους 2023

Στοιχεία Προκήρυξης