Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δέντρων έτους 2024.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/04/2024

Προυπολογισμός:

2.515,50