“Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δένδρων” για το 2017

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/04/2017
και ώρα: 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

3.999,65 €