«Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δέντρων» για το 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/03/2021

Προυπολογισμός:

4.960,00 €