ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή προσβάσεων πεζών», έχει ξεκινήσει εργασίες στην οδό Αγίων Αποστόλων στο ύψος του πάρκου Θελούδη.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων σε τμήματα της οδού Αγίων Αποστόλων εκατέρωθεν των σημείων που θα δημιουργηθούν οι νέες διαβάσεις των πεζών. Αυτά τα τμήματα οριοθετούνται στο βοριοανατολικό άκρο του πάρκου και στο νότιο άκρο που βρίσκεται και η μια εκ των τριών εισόδων του πάρκου.

Επίσημαίνεται λοιπόν ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που σταθμεύουν επί της οδού Αγίων Αποστόλων στη νοτινή είσοδο του πάρκου Θελούδη καθώς και στο βοριοανατολικό άκρο του πάρκου Θελούδη θα πρέπει να απομακρυνθούν για όλες τις μέρες κατασκευής του έργου, για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του έργου.

Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων.