Απάντηση για τα οικονομικά του Δήμου Χίου

Σε συνέχεια δημοσιεύματος σε διαδικτυακή ιστοσελίδα της δημοτικής κίνησης «Πρωτοβουλία για τη Χίο», σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου Χίου, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει καταφέρει, χωρίς καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη και παρά τις μειωμένες επιχορηγήσεις (έτος 2012: 940.000 ευρώ μηνιαίως, έτος 2014: 490.000 ευρώ μηνιαίως), και καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες συμμαζέματος και νοικοκυρέματος, να κρατήσει και στον οικονομικό τομέα το Δήμο μας όρθιο.

Κατά πάγια τακτική, κάθε χρόνο η ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης δεν αντιστοιχεί στη δημιουργία και ισόποσης δαπάνης. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί ότι υπό προϋποθέσεις θα υπάρξει διαφορά μεταξύ εσόδων – εξόδων στερείται (τη χρονική αυτή στιγμή) κάθε σοβαρής επιχειρηματολογίας.

Διαφαίνεται δε εκ μέρους της «Πρωτοβουλίας για τη Χίο» κακόβουλη κριτική και καθόλου εποικοδομητική, με δεδομένη μάλιστα την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, παρατίθεται η λογιστική αποτύπωση του Δήμου Χίου στις 31-03-2014:

Υπόλοιπο έναρξης: 5.349.595,35

Σύνολο εσόδων: 4.780.020,49

Σύνολο εξόδων: 4.373.744,11

Ταμειακό υπόλοιπο: 5.755.871,73

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου