Απάντηση για το ΧΑΔΑ Αμανής

Κύριε Τζούμα,

στην πρωϊνή ζώνη του σταθμού σας αναφερθήκατε στην «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αμανής» στη Βολισσό και συγκεκριμένα στις 700.000€ που απαιτούνται για το έργο αυτό.

Στο νησί μας έχουν αποκατασταθεί όλοι οι ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απομένει η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ Αμανής και Χίου αντίστοιχα. Για τον μεν ΧΑΔΑ Χίου έχει εκπονηθεί μελέτη ενώ ο ΧΑΔΑ Αμανής οδεύει προς δημοπράτηση, με σύνολο δαπάνης 679.452,67€.

Σ’αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται:

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ και κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων Δημ.Ενότητας Αμανής 29.452,67€

Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Αμανής 300.000€

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Αμανής 350.000€

ΣΥΝΟΛΟ 679.452,67€

Ως εκ τούτου διαπιστώνετε ότι στο ποσό των 700.000€ περίπου , εκτός από την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αμανής συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή ΣΜΑ( Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) ο οποίος θα παραλαμβάνει και τα σκουπίδια που θα μεταφέρονται απ’τα Ψαρά.

Όσον αφορά τα σχόλιά σας για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην περιοχή των φαναριών της Φάρκαινας, σας ενημερώνουμε ότι στο κομμάτι αυτό όπως και στους δρόμους των οδών Βερίτη, Ευρετής και Βαρβασιού θα γίνει πλήρως αποκατάσταση του οδοστρώματος όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Από το γραφείο τύπου