Απάντηση σε άρθρο του κ.Μιχαηλίδη

Αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε για ακόμη μία φορά και να επαναφέρουμε τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση σχετικά με το νέο λιμάνι της Χίου και να υπενθυμίσουμε στον κ.Μιχαηλίδη ότι της τελικής μελέτης για το νέο λιμάνι προηγήθηκε μελέτη εμπειρογνωμοσύνης

από την πρώην Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου μεταξύ των 13(δεκατριών) προτεινόμενων περιοχών που αξιολογήθηκαν, η μελέτη αυτή συνέστησε ως την καλύτερη προτεινόμενη θέση την περιοχή του Κονταριού.

Ως εκ τούτου γίνεται κουραστικό να επαναλαμβάνονται ανακρίβειες όταν μάλιστα νωπή ακόμη είναι η άποψη του κ.Ανωμερίτη, Πρόεδρου του ΟΛΠ, ότι αν θέλουμε να αναπτύξουμε την Χίο σαν διακομιστικό κέντρο η μόνη λύση είναι το νέο λιμάνι να γίνει στο Κοντάρι με επαρκείς χερσαίες εγκαταστάσεις όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται και κρουαζιερόπλοια.

Από το γραφείο τύπου