Απάντηση σε δηλώσεις

Σε συνέχεια δηλώσεων του επικεφαλής του Συνδυασμού «Πρωτοβουλία για τη Χίο», αναφορικά με το θέμα της διαφάνειας στις προμήθειες και δαπάνες του Δήμου, σας γνωρίζουμε ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», όλες οι αποφάσεις του Δήμου αναρτώνται στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το οποίο ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο των αποφάσεων της Αυτοδιοίκησης.

Όσον δε αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος για τις προμήθειες και υπηρεσίες τηρούνται οι διαδικασίες, που προβλέπονται από το Νόμο 11389/1993 του ΕΚΠΟΤΑ, λαμβάνονται 2 τουλάχιστον προσφορές και για ποσό άνω των 15.000 ευρώ γίνεται διαγωνισμός, δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr) και ακολούθως όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στη «Διαύγεια».

Ως εκ τούτου, οι ανησυχίες του κ. Βουρνού οφείλονται στην έλλειψη ενημέρωσης, που προφανώς έχει, σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης των προμηθειών του Δήμου.

Από το γραφείο τύπου