Απάντηση σε δημοσίευμα

Σε συνέχεια σχετικής αναφοράς, στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας σας, για τις εγκαταστάσεις της «Μπέλα Βίστα», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το κτίσμα της πιτσαρίας Λύκου, σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέο – λόγω αυθαιρέτου – και τις επόμενες μέρες τα συνεργεία του Δήμου θα προβούν στη διαδικασία της κατεδάφισης.

Ήδη έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κι έχει δοθεί προθεσμία, για να το εγκαταλείψει.

Από το γραφείο τύπου