Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Πολίτης” για το Αγρτικό Ιατρείο στο Πιτυός

Σε συνέχεια σχολίου σας στο φύλλο της εφημερίδας σας με ημερομηνία 21/08/12 σχετικά με το Αγροτικό Ιατρείο στο Πιτυός, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Στο Πιτυός δεν υπάρχει σύνδεση 3G ή ADSL και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει νέα σύνδεση internet. Το τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου έχει αιτηθεί στην COSMOΤΕ προκειμένου να επιτραπεί η τοποθέτηση link στον πυλώνα που υπάρχει μεταξύ Πιτυούς και Καρδαμύλων στη θέση «Σταυρός» ώστε να επιτευχθεί ζεύξη με τα Καρδάμυλα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα Αγροτικά Ιατρεία στη Νότια Χίο έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο και η ηλεκτρονική συνταγογράφιση εκτελείται κανονικά.

Από το γραφείο τύπου