Απάντηση σε Δημοσίευματα.

Ο Δήμος Χίου σε απάντηση των δημοσιευμάτων που αφορούν τα τέλη ύδρευσης προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα της ΔΕ Μαστιχοχωρίων σας ενημερώνουμε ότι όλες οι απαιτήσεις κατά των οφειλετών περιήλθαν στο οικονομικό διαχειριστικό σύστημα του Καλλικρατικού Δήμου από τις Δημοτικές Ενότητες.

Οι υπηρεσίες μας είναι υποχρεωμένες κατ’ έτος να αποστέλλουν ατομικές ειδοποιήσεις για την ενημέρωση των οφειλετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεπώς από το 2011 στέλνονται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ανελλιπώς ατομικές ειδοποιήσεις προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες και να διευθετούν τις τυχόν εκκρεμότητες τους.

Ο Δήμος Χίου σαν αποδέκτης αυτών των χρεώσεων που χρονίζουν πλέον της δεκαετίας σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια Δημοτική Ενότητα έχει αντιμετωπίσει και διεκπεραιώσει πληθώρα προβλημάτων. Αφορούσαν μεταξύ άλλων την διόρθωση λανθασμένων χρεώσεων που κατόπιν αιτημάτων των δημοτών επιλύονται γεγονός που δεν είχαν καταφέρει οι πρώην Δήμοι να διευθετήσουν και να επιλύσουν πριν να γίνει η συνένωση. Οι προσαυξήσεις σε κάθε οφειλή υπολογίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που κατ΄ επέκταση οι διατάξεις του ισχύουν και για τους Δήμους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεων της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου εξετάζετε η κάθε αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ανά δημότη και αποφασίζει το σώμα κατά περίπτωση. Συνεπώς οι δημότες μας είναι πιο συνετό να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα από τις οφειλές τους που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη που περιήλθαν στον «νέο» Δήμο .